Контакт

Христо Татарчев  13  Бр. 22   Скопје   Македонија

Тел:+ 389 2 2774 063 Факс: + + 389 2 2774 063 Mоб: + 389 70 220 941

bimatrejd@hotmail.com

map